Quality Time
61-644 Poznań; Zwycięstwa 5H/9;
NIP 796 189 91 17

Świadczymy usługi dla przemysłu spożywczego, w zakresie: auditów, konsultacji i szkoleń, w oparciu o wymagania norm oraz wymagania prawne.

Dodatkowe informacje:
e-mail: msiwiec@qualitytime.pl
Tel. 535 14 53 33 lub e-mail: szkolenia@qualitytime.pl